Black Belts

IBKK Kyokushin Hungary
Egyesület

Leaders of Association

Henrik Pap Shihan (6th dan)
   daishihan/country representative, president
club leader - Pap dojo - Maglód István Érsek Shihan (5th dan) vice-president, secretary, shibucho
club leader - Shin Tai dojo - Budapest Krisztina Novák Sensei (3rd dan)
member of chairmanship, Shin Tai dojo - Budapest Club leaders: László Bártfay Shihan (5th dan) club leader, shibucho - Takuan Karate School - Győr Béla Laczkovits Shihan (5th dan) shibucho, club leader - Free Fighter SE - Győr Richárd Laczkovits Sensei (4th dan) club leader - Free Fighter SE - Győr Dr. Kálmán Tóth Sempai (2nd dan) club leader - Bujáki Kyokushin Dojo - Buják Instruktors: János Róka (3rd dan)Sensei Győr Gyula Sziládi (3rd dan)Sensei Takuan Karate School - Győr Tamás Imre (3rd dan) Sensei Takuan Karate School - Győr Dr. Krisztián Bognár (2nd dan) Sempai István Szabó (2nd dan Sempai) Free Fighter SE - Győr Ádám Borbély (1st dan) Sempai Takuan Karate School - Győr Anikó Udvardi (1st dan) Sensei
Jiu-Jitsu - Pap dojo - Maglód Dávid Nagy (1st dan) Sempai
Free Fighter SE - Győr László Sándor (1st dan) Sempai Shin Tai dojo - Budapest Gergely Boróczki (1st dan Sempai) Shin Tai dojo - Budapest Andrea Mózner (1st dan Sempai) Pap dojo - Maglód Tímea Takács (1st dan Sempai) Free Fighter SE - Győr Vanessa Mózner (1st dan Sempai) Pap dojo - Maglód Dorottya Héjja (1st dan Sempai) Shin Tai dojo - Budapest Gyula Katona (1st dan Sempai) Shin Tai dojo - Budapest Horváth Rebeka (1st dan Sempai) Free Fighter SE - Győr Szilveszter Kelemen (1st dan Sempai) Free Fighter SE

budokai