HOME

A szamuráj út

-keresztény szamurájok-

- a National Geographic Magazin cikke alapján-

Több mint ötven évig a kereszténység vezető vallás volt a feudális Japánban. A portugál (római katolikus) kereskedők az 1500-as évek közepén a muskétákkal jezsuita misszionáriusokat is hoztak, akik elterjesztették a keresztény tanokat a szegény földművesek, és a szamuráj hadurak között, akik megkedvelték a külföldi árukat és fegyvereket is.
1559-ben egy jezsuita szerzetes utazott Kyotoba, az akkori fővárosba, és a meggyőzte a shogunt, Ashikaga Yoshiterut aki védelmet, támogatást és adóbevételt biztosított a misszionáriusoknak. (…)
A kereszténység felvirágzott Oda Nabuga alatt, aki egyike volt Japán nagy szamuráj vezetőinek.

Becslések szerint 1580-ra 150 000 megtérített volt.Templomok és szemináriumok jöttek létre a nagy városokban és az utcákon sétáló szamurájok kezében rózsafüzéreket lehetett látni.
A csatákban a keresztény hadurak sisakjaikon keresztet viseltek, a kardcspások nyomán „Jézus!” és „Szűz Mária!” kiáltások hangzottak a csatamezon. Ezek a kiáltások hallatszottak 1587-ben is mikor Nobunaga jogutódja, Toyotomi Hideyosi elrendelte, hogy a Jezsuita atyák hagyják el az országot 20 napon belül, és kiközösített vallásukat törvényen kívűl helyezte. Aljas indokok vezették, váratlanul kiadott rendeletének meghozatalára. Talán érezte a keresztény várurak hatalmát.(…)
Papok ezrei prédikáltak csendben, titokban több mint 300 000 követőiknek, beleértve Hideyoshi legmegbízhatóbb tisztjeit. Ez a megszokottól eltérő viselkedésforma hódított 1611-ben, addig amíg Tokugawa Ieyasu tisztjei le nem leplezték azt.
Három éven belül a templomok leromboltattak, a papok börtönbe vettettek, a kereszény várurak pedig száműzettek. Sok szamuráj elvesztette földjét, rangját és szenvedett Shimabara felkelés alatt 1637-38-ban.
Földnélküli keresztény szamurájok egy csoportja csatlakozott a parasztfelkelőkhöz egy szigorú hadúr ellen Japán nyugati részén.
Hozzávetőlegesen húszezren tartottak ki hónapokig egy elhagyatott várban a kormány csapatok ellen, noha azok százezren voltak. Később ezrek vesztek oda, mikor a kormányerők kérésére a holland hadihajók lőni kezdték a várat. (megj. a hollandok protestánsok voltak) A keresztény kiközösítettek kőbe vésték szentjeik neveit és azt, hogy „magasztaltassék az áldott szentség”. A lázadás elbukott, a résztvevők tömegét lemészárolták, a keresztény szamurájok végül elbuktak.

-Jeanne E. Peters


Szamuráj nők
A szamurájok osztálya természetesen nem csak kizárólag férfiakból állt. De ha fellapozunk egy történelemkönyvet, kiderül, hogy a nők fontos szerepet játszottak a szamurájok korában, főleg a korai időkben. A szamuráj asszonyokra nagy felelõsség hárult a háztartás vezetésében. A háborús idők alatt, felügyelték a terményeket, a szolgákat, és a gazdaságot. Képzettek volta a harcművészetekben, ügyesen használták a naginatát.(ez egy lándzsafajta) Néhány szamuráj asszony megvédte házát mikor azt támadás érte. Többször együtt küzdöttek a férfiakkal a csatában. Közülük egy, Minamoto Yoshinaka felesége, Tomoe Gozen. Bátran harcolt a Taira klán ellen a Gempei háborúban (1180-1185). Innen származik az ijjász és a kardot forgató asszony alakja.

-Karen Font

 

Forrás:
www.nationalgeographic.com

Kapcsolódó link:

A JAPÁN KARDRÓL RÖVIDEN


SL

Módosítva: 2007-06-18